PR

Educom

Educom » Educom

EduCom - Inovace studijních programů s ohledem na požadavky a potřeby průmyslové praxe zavedením inovativního vzdělávacího systému "Výukový podnik"

EduCom - označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a jejích partnerů – Preciosa, a.s. a TOS Varnsdorf a.s.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) díky financování prostřednictvím MŠMT z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt se orientuje na „Vzdělávání pro praxi“. Primárně je zaměřen na inovaci studijních programů s cílem zvýšit flexibilitu a kreativitu absolventů a jejich uplatnitelnost na globálním trhu práce. Sekundárním cílem je zatraktivnění a zkvalitnění výuky propojením teorie s praxí.

V rámci projektu se předpokládá vytvoření komplexního vzdělávacího systému tzv. „Výukového podniku“. Jednotlivé dílčí úkoly od návrhu výrobku až po jeho výrobu, které se tradičně řeší izolovaně v rámci jednotlivých předmětů, budou vzájemně provázány jako ve skutečném výrobním podniku.

Důraz bude kladen na provázanost, uvědomění si vazeb a myšlení v „souvislostech“ (tzv. „procesní“/„logistické“/„holistické“ myšlení). Studenti si budou moci v rámci výuky „projít celý podnik“ i s jeho procesy. Technická hlediska blízká strojním fakultám budou doplněna o ekonomická hlediska zapojením Ekonomické fakulty. Odborná tematika bude doplněna i o tzv. „měkké“ techniky. Dojde k hlubšímu propojení teoretické výuky s praxí zapojením partnera i dalších odborníků z průmyslové praxe.

Projekt EduCom

Tento projekt je podporován z ESF a státního rozpočtu ČR

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0089

Interní číslo TUL: 1689

Číslo účtu: 238360444/0300

http://educom.tul.cz/

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Projekt EduCom, interní číslo:1689
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Česká republika

Kontaktní osoba
František Koblasa
frantisek.koblasa@tul.cz
mobil: 734 518 380
tel.: 485 353 358
fax: 485 353 656